"Nejsem politický tribun, ani herec..." : modelový příklad divadelních diskusí v divadle Semafor v listopadových dnech roku 1989

Název: "Nejsem politický tribun, ani herec..." : modelový příklad divadelních diskusí v divadle Semafor v listopadových dnech roku 1989
Variantní název:
  • I am neither a political tribune nor an actor...
Zdrojový dokument: Theatralia. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 4-18
Rozsah
4-18
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The next deals with the first days of the theatre strike in November 1989. The author relies on the recordings of discussion nights published in the book Semafor on Strike in 1990 and shows individual transformations of social relations and their dynamics from the call for the theatre strike in the afternoon of November 18, 1989 to the first broadcast of the theatre discussion night on November 30, 1989.
Reference
[1] ADORNO, Theodor W. 1997. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997.

[2] HVÍŽĎALA, Karel. 2000. Výslech revolucionářů z roku '89. Praha: Primus, 2000.

[3] KUŽÍLEK, Oldřich. 2008. Rozhovor ze dne 3. 6.2008, přepis rozhovoru v osobním archivu O. Kužílka.

[4] MICHELOVÁ, Lucie. 2009. Průběh sametové revoluce v roce 1989 v divadlech ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Bakalářská práce. Brno: Katedra divadelních studií při Semináři estetiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009.

[5] NOVOTNÝ, Jiří Datel, ČERNÝ, Karel, KOPAČKOVÁ, Marcela, PRAŽÁK, Petr. 1990. Semafor ve stávce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

[6] NOVOTNÝ, Jiří Datel. 2009. Rozhovor ze dne 2. 5. 2009, nahrávka v osobním archivu M. Musilové.

[7] PECHÁČEK, Pavel. 1990. "Zadáno pro… Pavla Pecháčka". In Semafórum, č. 1, září 1990.

[8] SCHERHAUFER, Peter. 1991. "Divadlo vyletělo z elektriky (rozhovor Karla Krále s režisérem Petrem Scherhauferem na téma divadla v rychle se měnící společenské situaci)". Svět a divadlo, Praha, 1991, č. 9, s. 80–86.

[9] TICHÝ, Zdeněk A. 2005. "Jak šli herci do stávky". In TICHÝ, Zdeněk A. a kol. Ivan Rajmont: Režisér a jeho divadlo. Praha: Pražská scéna, 2005.

[10] VANGELI, Nina. 1990. "Revoluce a katarze". Svět a divadlo. Praha, č. 1, 1990.