Laterna tragika : inscenační principy laterny magiky a polyekranu v "královopolské laterně magice"

Název: Laterna tragika : inscenační principy laterny magiky a polyekranu v "královopolské laterně magice"
Variantní název:
  • Laterna tragika : staging principles of laterna magika and polyecran in "Kralovopolska engineering works' laterna magika"
Zdrojový dokument: Theatralia. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 138-147
Rozsah
138-147
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The text discusses a short existence of so-called laterna magika and the use of staging principles of laterna magika and polyecran in a club of Kralovopolska engineering works in Brno in the years 1958 to 1960. Shows and productions directed by Otakar Blažek are reconstructed on the basis of articles in the period press as well as a witness's memories. The author points at the fact that staging principles of laterna magika and polyecran had been introduced in Brno earlier than in Prague and also at a rather outstanding transformation of dramaturgy of productions from a reportage and an entertaining revue to an original production based on Blažek's dramatization of Ray Bradbury's short story The Million Year Picnic. In Bradbury's post-apocalyptic vision, the production updated the theme of war armament and with its efforts to the artistic involvement in problems of that time, it ranked with the line of dramaturgy of political theatre of other theatres in Brno. The text is based on a bachelor thesis which deals with relations between staging principles of laterna magika and polyecran and dramaturgy of theatres in Brno at the beginning of 1960's in a more complex way.
Reference
[1] BARTOŠ, Jiří. 1960. Laterna magika v loutkovém divadle. In Československý loutkář, duben 1960, roč. 10, č. 4., s. 80.

[2] BERNÁTEK, Martin. Principy laterny magiky a polyekranu v Brně v šedesátých letech 20. století. Bakalářská diplomová práce, Kabinet divadelních studií – Seminář estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vedoucí práce prof. PhDr. Eva Stehlíková. Brno, 2008.

[3] BLAŽEK, Otakar. 1959. O modernosti pořadů závodního klubu. In Směr: závodní časopis zaměstnanců Královopolské strojírny v Brně, 16. 1. 1959, roč. 10., č. 5., s. 4.

[4] BOŠ, Pavel, KINCL, Jaromír, PICK, Jiří, Robert. Dvě aktovky a diplomatka. Praha: Dilia, 1963.

[5] BRADBURY, RAY. Marťanská kronika. Překlad Jarmila Emmerová. Praha: Mladá fronta, 1959.

[6] ČERNÝ, Milan. Nová scénografie 60. let na našem jevišti: Využívání filmových projekcí po presentaci Laterny Magiky. Seminární práce psaná na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Vedoucí práce Prof. PhDr. Eva Stehlíková.Praha, 2003.

[7] 1958. Československá premiéra v Závodním klubu. In Směr: závodní časopis zaměstnanců Královopolské strojírny v Brně, 4. 7. 1958., roč. 9., č. 29., s. 4.

[8] "Laterna magika – divadlo vtipu, fantazie a velkých možností". 1962. Kam, brněnské vydání, 16 (30. 11. 1962). s. 16.

[9] ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995.

[10] FIŠER, Otakar. 1959. Neobyčejná podívaná. In Kovák: časopis ministerstva průmyslu, 17. 1. 1959., roč. 5, č. 2., s. 1.

[11] GM. 1959. Ochotní a polyekran. In Lidová demokracie, 29. 8. 1959, roč. 15, č. 206, s 1.

[12] GROSSMAN, Jan. 1960. Brněnské zápisky. In Divadlo, leden 1960, č. 1, s. 5–15.

[13] GROSSMAN. Jan. 1961. Výtvarné hledisko Laterny magiky a Polyekranu. In Výtvarné umění, 11, č. 5, roč 1961.

[14] GROSSMAN, Jan. 1968. O kombinaci divadla a filmu. In SVOBODA, Bohumil (editor). Laterna magika: Sborník statí. Praha: Filmový ústav, 1968. s. 31–97.

[15] GRYM, Pavel. 1967. Křižovatky experimentu. In Divadlo, březen 1967, č. 3, s. 29–34.

[16] HAVEL, Václav. 1999. O Laterně magice. In Sebrané spisy 3: eseje a jiné texty z let 1953 – 1969. Praha: Torst, 1999, s. 251–258.

[17] HAVRÁNEK, Vít. 2002. Josef Svoboda. In Lanterna magika: New technologies in Czech art of the 20th century. Editorial coordination Marion Diez, responsible editor René Rohan. Praha: Kant, 2002.

[18] Hoře z návratu. In Mladá fronta, 1. 4. 1969.

[19] JANEČEK, Václav, KUBIŠTA, Štěpán. Laterna magika aneb Divadlo zázraků. Praha: Laterna magika, 2006.

[20] JIREŠ, Jaromil. 1959. Nový polyekran. In Host do domu, Brno, srpen 1959, roč. 6, č. 8, s. 407–409.

[21] KLIVAR, Miroslav. Estetika nových umění. Praha: Svoboda, 1970.

[22] KNOBLOCH, Edgar. 1960. "Exponáta – polyekran – Laterna magika". Veletržní noviny, č. 9 (19. 9. 1960), s. 2.

[23] KOUTSKÝ, Karel, KOZEL, Jan, SMETANA, Jindřich, SVOBODA, Josef. 1981. "Nová dílna pro Laternu magiku". Interscéna, 1981.

[24] MALÝ, Jiří. 2008a. Otakar Blažek – Brenten + Film... Uloženo v archivu Jiřího Malého.

[25] MALÝ, Jiří. 2008b. Fotografie s popisem. 7. 4. 2008. Uloženo v archivu Jiřího Malého.

[26] MALÝ, Jiří. 2008c Závodní klub ROH Královopolské strojírny Brno… uloženo v archivu Jiřího Malého.

[27] NOLČ, Ivan. 1968. Organizace a ekonomika Laterny magiky v r. 1966. In Laterna magika: Sborník statí. Praha: Filmový ústav, 1968, s. 126–145.

[28] NÝDL, Miroslav. 1968. Nová scénická forma a její tvůrci. In Laterna magika: sborník statí. Praha: Filmový ústav, 1968.

[29] Polyecran. 1958. Propagační Brožura. [1958?]. Uloženo v Archivu Laterny Magiky. Signatura X1A-III, složka Polyekran.

[30] PERŮTKOVÁ, Zuzana. Tři hry z Paravanu. Bakalářská diplomová práce, Kabinet divadelních studií – Seminář estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Mrg. Libor Vodička, Ph.D. Brno, 2008.

[31] POKORNÝ, Dušan. 1959. Pro a Proti: k sovětským návrhům na odzbrojení. In Literární noviny, 29. 9. 1959. roč. 7, č. 39, s. 3.

[32] (R). 1962. "Laterna magika: 60 000 diváků". Práce, moravské vydání, 21. 12. 1962. roč. 18. č. 303. s. 3.

[33] RYDLO, Otakar. 1960. Laterna tragika. Závodní klub a lidé kolem i mimo něho. [1960?]. Výstřižek bez udání data vydání a názvu periodika. Uloženo v archivu Jiřího Malého.

[34] (SCH). 1959. "Buď nám vítána, Laterno magiko!". Mladá fronta. 10. 5. 1959.

[35] STEHLÍKOVÁ, Eva. 2007. Alfréd Radok mezi divadlem a filmem. In STEHLÍKOVÁ, Eva (editor). Alfréd Radok mezi divadlem a filmem. Praha: AMU, 2007.

[36] SUCHÝ, Ondřej. 2006. Co vyprávěl autor dramatizace knihy Ludvíka Aškenazyho, Ukradený měsíc, Ladislav Smoljak. [online] Pozitivní noviny, 2006. [citováno dne 15. dubna 2009]. Dostupné z http://www.pozitivni-noviny.cz/939.html.

[37] SVOBODA, Bohumil (editor). Laterna magika: sborník statí. Praha: Filmový ústav. 1968.

[38] VALNÍČEK, Bořivoj. 1959. Královopolský "Výlet na milion let". In Veletržní noviny, 21. 9. 1960, č. 11, s. 4.