Návrat vesnického realismu (?)

Název: Návrat vesnického realismu (?)
Variantní název:
  • A comeback of rural realism?
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 2, s. 128-146
Rozsah
128-146
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article introduces Martin Františák's drama works. All four texts – Doma (At home), Nevěsta (A Bride), Tvůj děda (Your grandpa), and Karla – include certain distinctive features typical of the rural realistic dramas as written at the end of the 19th century. Based on these similarities, the author characterizes Františák's way of writing dramas as "dreamy realism" – a realistic narrative technique based on thorough knowledge of the depicted surroundings combined with metaphorical, lyrical passages.
Reference
[1] FRANTIŠÁK, Martin. 2005. Doma. Amatérská scéna, Divadelní hry prověřené jevištěm, roč. 42, 2005, č. 5, str. I-IXX. Divadelní premiéra 12. 2. 2005, Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka, režie Martin Františák. Televizní záznam inscenace dostupný na webové stránce http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123626773-doma/

[2] FRANTIŠÁK, Martin. Nedatováno. Nevěsta. Archiv autorky. Nevydaný text. Divadelní premiéra 20. 11. 2009, Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka, režie Martin Františák.

[3] FRANTIŠÁK, Martin. Nedatováno. Karla. Archiv autorky. Nevydaný text. Divadelní premiéra 14. 5. 2010, Divadlo Petra Bezruče, režie Jan Frič.

[4] FRANTIŠÁK, Martin. Nedatováno. Tvůj děda. [MP3]. Záznam rozhlasové hry, uložen v archivu autorky. Vysíláno ČRo 3 Vltava, 25. 10. 2009, režie Martin Františák.

[5] FRANTIŠÁK, Martin. 2009. Tvůj děda [online]. Ukázka ze hry a rozhovor s autorem, vysíláno 25. 10. 2009. [citováno dne 23. 8. 2010]. Dostupné na webové stránce http://www.rozhlas.cz/vltava/drama/_zprava/649348 Kultura.cz [online]. Záznam televizního pořadu. Televizní premiéra 9. 1. 2010 [citováno dne 23. 8. 2010]. Dostupné na webové stránce: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/310295350090001-kultura-cz/#obsah

[6] ŠKORPIL, Jakub. 2007. Realismus na scéně.... Svět a divadlo, roč. XIX, 2007, č. 5, s. 112–155.

[7] TOŠOVSKÝ, Jan. 2007. K tomu ty děcka musí dorůst. Otec/Doma. Program ND. 2007, s. 29–43.