Andreas Kotte: Divadelní věda (úvod)

Název: Andreas Kotte: Divadelní věda (úvod)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 2, s. 157-163
Rozsah
157-163
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kotte, Andreas. Divadelní věda: úvod. Z německého originálu ... přeložila Jana Slouková. 1. vyd. Praha: KANT pro AMU v Praze, 2010. 216 s. Disk. Velká řada; sv. 13. ISBN 978-80-7437-019-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BERNARD, Jan (KOPECKÝ, Jan). 1983. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

[2] KOTTE, Andreas. 2010. Divadelní věda (Úvod). Praha: Kant, 2010.

[3] PERKNER, Stanislav – HYVNAR, Jan. 1987. Řeč dramatu (Umění vnímat umění) 1. Divadlo a rozhlas. Praha: Horizont, 1987.

[4] ROUBAL, Jan (Ed.). 2005. Souřadnice a kontexty divadla– Antologie současné německé divadelní teorie. Příloha Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[5] ROUBAL, Jan. 2008. Výzva k přemýšlení o samozřejmosti i nesamozřejmosti divadla. Divadelní revue, roč. 19, 2008, č. 2, s. 74–82.

[6] VODIČKA, Libor. 2007. Úvod do studia divadla. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

[7] ZÁVODSKÝ, Artur – SRNA, Zdeněk. 1972. Úvod do divadelní vědy (Teatrologie). Brno: univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1972.

[8] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění – Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.