Jiří Veltruský (1919-1994), paralelní cesta životem a sémiotikou

Název: Jiří Veltruský (1919-1994), paralelní cesta životem a sémiotikou
Variantní název:
  • Jiří Veltruský: a journey through life with semiotics
  • Jiří Veltruský, une vie parallèle de sémioticien et de combattant
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 2, s. 4-23
Rozsah
4-23
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
During the World War II, Jiří Veltruský (1919–1994) did not attend the Prague University but became a student of the Prague Linguistic Circle, and thus actually the first pupil of Jan Mukařovský. Due to the Communist coup d'état, he had to flee Czechoslovakia in 1948, and spent the rest of his life mostly in Paris. Politically, Veltruský was very active: on the one hand, he tirelessly unmasked the Communist totalitarianism, on the other hand, he coordinated international free trade unions. From the mid-seventies on, Veltruský returned to structural semiotics; making use of his former Prague education, he analyzed arts and primarily theatre. The semiotic path of his life is reconstructed here on the basis of historical documents, partially unknown so far, with the addition of his complete semiotic bibliography. Veltruský's methods of theatre analysis are reinterpreted especially with respect to his use of the concept of semantical gesture (as introduced by Mukařovský).
Une "École de Prague" en peut cacher d'autres... S'il faut, pour qu'il y ait une école scientifique, d'un but ouvertement déclaré et d'un appareil théorique explicite et cohérent, alors l'oeuvre sémiotique de Jiří Veltruský (1919–1994) en est une, dans le contexte du foyer pragois de structuralisme fonctionnel. C'est dans ce foyer-là qu'est née, chez Jan Mukařovský, l'idée de concevoir tout un ouvrage poétique en tant que signe linguistique binaire un, idée suivie plus tard, toujours chez Mukařovský, du concept de geste sémantique. Veltruský qui, en suivant Otakar Zich, lui-aussi étant du foyer, différencie strictement la pièce en tant qu'ouvrage poétique et les composantes y ajoutées et réalisées par la mise-en-scène, utilise le geste sémantique de Mukařovský pour caractériser la pièce drammatique sous son aspect langagier. Le procédé de Veltruský est réinterprété ici à l'aide de l'appareil théorique de l'école de sémantique interprétative, ce qui permet une nouvelle vue de coopération sémantique des composantes langagières et non langagière de la pièce.
Note
Bibliografie "Veltruský, Jiří. Bibliografie sémioticko-estetická" na s. 20-23.
Reference
[1] Archív University Karlovy. Fond FF UK, inv.č. 1287, kartón 111.

[2] ČERNÝ, Václav. 1995. Skutečnost svoboda. Praha: Český spisovatel, 1995.

[3] HAVRÁNEK, Jan. 1991. "Jan Mukařovský a Karlova univerzita". In Studie o Janu Mukařovském (vědecký redaktor Dušan Prokop), Velké osobnosti Univerzity Karlovy 6, AUC Philosophica et Historica 5-1990. Praha: Karolinum, 1991, s. 9-40.

[4] HAVRÁNKOVÁ, Marie (ed.). 2008. Pražský lingvistický kroužek v korespondenci. Praha: Academia, 2008.

[5] HOSKOVEC, Tomáš. 2008. "Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty". Slovo a slovesnost (LXIX) 69/2008, 1–2, s. 110–130.

[6] HOSKOVEC, Tomáš. 2010. "Celostní filologie jako program (na příkladu baltistiky)". Časopis pro moderní filologii (XCII) 92/2010, 1–2, s. 10–17.

[7] JANKOVIČ, Milan. 2005. "Dílo jako dění smyslu". In JANKOVIČ, Milan. Cesty za smyslem literárního díla. Praha: Karolinum, 2005, s. 9-100.

[8] KUBÍNOVÁ, Marie. 1991. "K Mukařovského pojetí uměleckého literárního díla". In Studie o Janu Mukařovském(vědecký redaktor Dušan Prokop). Velké osobnosti Univerzity Karlovy 6, AUC Philosophica et Historica 5-1990. Praha: Karolinum, 1991, s. 41 - 64.

[9] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948. Kapitoly z české poetiky I–III. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1948.

[10] OSOLSOBĚ, Ivo. 1996. "Jiří Veltruský. Le sémiotiocien et l'homme". Degré, revue de synthèse à orientation sémiologique. XXIV, nº 85–86, Bruxelles, 1996, b1-4.

[11] OSOLSOBĚ, Ivo. 1999. "Jiřího Veltruského příspěvek k filosofii dramatu (doslov a komentář)". In VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999, s. 99–148.

[12] OSOLSOBĚ, Ivo. 2003. "Jiří Veltruský und Paul Barton. Theaterwissenschaftler und Strukturalist". In Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen (herausgegeben von Marek Nekula). Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2003, s. 169–194.

[13] PROCHÁZKA, Miroslav. 1994. "Komparativní sémiotika Jiřího Veltruského". In VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994, s. 5–12.

[14] QUINN, Michael L. 1995. The Semiotic Stage. Prague School Theater Theory. Pittsburgh studies in theatre and culture, volume 1. New York: Peter Lang, 1995.

[15] RASTIER, François. 1987. Sémantique interprétative. Paris: Presses universitaires de France, 1987.

[16] RASTIER, François. 2001. Arts et sciences du texte. Paris: Presses universitaires de France, 2001.

[17] SCHMID, Herta. 1997. "Jiří Veltruský's Vermächtnis an die Theaterwissenschaft". Balagan III/1997, 2, s. 79–111.

[18] VELTRUSKÝ, Jiří, BARTON, Paul. 1994. "Výběrová bibliografie prací Jiřího Veltruského z jiných oborů". In Příspěvky k teorii divadla (sborník studií uspořádal a k vydání připravil autor), Praha: Divadelní ústav, s. 264–268. Vlastní sociologicko-polit(olog)ická bibliografie. Samy texty jsou uloženy v archívech American Free Labour v New Yorku a Českomoravské komory odborových svazů v Praze.

[19] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění. Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.