Karel Brušák: Básnické a prozaické dílo ; Jiří Kárnet: Posmrtný deník: přísně tajná odpověď Václavu Havlovi

Název: Karel Brušák: Básnické a prozaické dílo ; Jiří Kárnet: Posmrtný deník: přísně tajná odpověď Václavu Havlovi
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 2, s. 172-174
Rozsah
172-174
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Brušák, Karel. Básnické a prozaické dílo. Ed. Skalická, Vlasta. Praha: Cherm, 2009. 237 s. Duch a tvar. ISBN 978-80-86370-40-8.
Kárnet, Jiří. Posmrtný deník: přísně tajná odpověď Václavu Havlovi. Ed. Debnár, Viktor A. Praha: Paseka, 2009. 121 s. ISBN 978-80-7185-995-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BRUŠÁK, Karel. 2009. Básnické a prozaické dílo. Ed. Vlasta Skalická. Praha: Cherm, 2009.

[2] DEBNÁR, Viktor A. 2006. Osobnost renesanční. Literární noviny, 2006, č. 42, s. 10.

[3] HOLMAN, Petr. 2005. Ani setkání s jednotlivcem nebudiž předčasné. Tvar, 2005, č. 20, s. 6–7.

[4] CHUCHMA, Josef. 2010. Vše dobré k devadesátinám, vážený Newyorčane Jiří Kárnete! [online]. MF DNES. 23. ledna 2010 [citováno dne 20. 8. 2010]. Dostupné na webové stránce: http://zpravy.idnes.cz/vse-dobre-k-devadesatinam-vazeny-newyorcane-jiri-karnete-pzf-/kavarna.

[5] asp?c=A100121_105542_kavarna_chu>.

[6] Jiří Kárnet [online]. [citováno dne 20. 8. 2010]. Dostupné na webové stránce: http://cs.wikipedia.org/wiki/ji%C5%99%C3%AD_K%C3%A1rnet.

[7] KÁRNET, Jiří. 2009. Posmrtný deník. Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi. Ed. Viktor A. Debnár. Praha: Paseka, 2009.

[8] MATYS, Rudolf. 2010. Dobře utajený autor. Host, 2010, č. 4, s. 60–61.

[9] PYNSENT, Robert. 2005. Karel Brušák. Slovo a smysl, 2005, č. 3, s. 213–215.

[10] PŘIBÁŇ, Michal (ed.). 2001. Z dějin českého myšlení o literatuře 1945–1989: Antologie k dějinám české literatury 1945–1990. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 277–285.

[11] RAMBOUSEK, Jiří. 2007. Doba, knihy, autoři. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, s. 107–115.

[12] SEČKÁŘ, Marek. 2010. Vždycky mne zajímalo jen to, co napíšu zítra. Rozhovor M. Sečkáře s J. Kárnetem. Host, 2010, č. 1, s. 48–51.

[13] SLOBODOVÁ, Zuzana. 2004. Za Karlem Brušákem. Literární noviny 2004, č. 29, s. 10.

[14] SKALICKÁ, Vlasta. Bohemista Karel Brušák byl pro každou dobu příliš svůj. Lidové noviny, r. 17, 15. 7. 2004, č. 163, s. 23.

[15] SRBA, Bořivoj. 2003. Múzy v exilu. Brno: Masarykova univerzita, 2003.