Tři balety Františka Zelenky

Název: Tři balety Františka Zelenky
Variantní název:
  • František Zelenka and his ballets in the National Theatre
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 2, s. 190-213
Rozsah
190-213
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Discussing the set design for three ballets staged in the National Theatre in Prague by František Zelenka, the study tries to depict the principles of his method, typical of his stage design for ballet performances. Despite the fact that set designs for ballets forms only a minor part of his scenographic works, his concepts are creative, full of innovative ideas, and thus unique. All of the ballets Zelenka took part in the National Theatre are full of poetism and playfulness. Each of the settings illustrates Zelenka's relation to movement and colours, defined also theoretically in his studies.
Reference
[1] BERGEROVÁ, Marcela. 1990. Ferdinand Pujman a česká scénografická avantgarda. Divadelní revue, roč. 1, 1990, č.3, s. 52–62.

[2] BÍLKOVÁ, Marie. 1992. Nejen scénografie Františka Zelenky. Scéna, roč. 17, 1992, č. 4, s. 7.

[3] BRODSKÁ, Božena. 2006. Divadelní taneční dění ve 20. století. In Dějiny baletu. Praha: AMU, 2006. s. 141–216.

[4] JENČÍK, Joe. 1932. Uspavač. Praha 1932.

[5] JEŽEK, Jaroslav. Burian, Emil František. 1929. Fagot a flétna. In: Rozpravy Aventina 4, 1928–29, č. 22, s. 222–224.

[6] KOL. 1993. František Zelenka – Divadlo, plakáty, architektura. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 1993.

[7] MAREŠOVÁ, Sylva. 1965. František Zelenka. Acta scaenographica, roč. 6, 1965, č. 1, s. 15–18.

[8] OBST, Milan. 1966. K. H. Hilar a česká divadelní avantgarda. In K. H. Hilar. Praha 1966, s. 21–28.

[9] OČADLÍK, Mirko. 1928. Skleněná panna. Národní a Stavovské divadlo, roč. V, 1928, č. 44, 30. června 1928, s. 2–3.

[10] PTÁČKOVÁ, Věra. 1979. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1979.

[11] PUJMAN, Ferdinand. 1933. Operní sloh Národního divadla. Praha 1933.

[12] SCHULZ, Karel. 1928. Skleněná panna. Balet-pantomima o čtyřech scénách. Praha: Zátiší knihy srdce i ducha, 1928.

[13] SPURNÁ, Helena. 2000. Fagot a flétna: nezavršený experiment české meziválečné avantgardy. Q3, 2000, s.77–92.

[14] O. Š. (Šourek, Otakar). 1929. Z hudebního života. Venkov, roč. XXIV, 1929, 5. února. 1929.

[15] O. Š. (Šourek, Otakar). 1929. Z hudebního života. Venkov, roč. XXII, 1927, č. 42, 19. února 1927, s. 2.

[16] TROJAN, Josef. 1962. Divadla mladých ve dvacátých letech. In STOČESOVÁ, Ginette (ed.). Kniha o Praze. Praha, 1962. s.207–231.

[17] TVRDÍKOVÁ, Lada. 2009. František Zelenka– scénograf. Brno, 2009. Diplomová práce Kabinet pro studium divadla při Semináři estetiky.

[18] WENIGOVÁ, Michaela. 1968. František Zelenka. Praha, 1968. Diplomová práce Katedra dějin a teorie divadla FF UK.

[19] ZELENKA, František. 1928a. Jak jsem viděl Skleněnou pannu. In SCHULZ, Karel. Skleněná panna. Balet-pantomima o čtyřech scénách. Praha: Zátiší knihy srdce i ducha, 1928.

[20] ZELENKA, František. 1928b. Poznámky k výpravě E. F. Burianova baletu „Fagot a flétna“. Rozpravy Aventina 3, 1927–28, s.156–159.

[21] ZELENKA, František. 1929a. Folklor na jevišti. Československé divadlo, roč. V, č.13, 1929, s. 94–5.

[22] ZELENKA, František. 1929b. Realismus a jeho jevištní realizace. Československé divadlo, roč. V, 1929, č. 4, s. 50.

[23] ZELENKA, František. 1929c. Výtvarná složka opery. Národní a Stavovské divadlo, roč. VI, 1929, č. 21, s. 5.

[24] ZELENKA, František. 1931. Plakáty pro Osvobozené divadlo. Otištěno v programu ke hře Leon Clifton čili Perná noc s gorilou. Praha 1931.

[25] ZELENKA, František. Scénické návrhy k inscenaci Skleněná panna. Premiéra 2. července 1928, Národní divadlo, Praha. DoNM, Praha: sign. S-XIXb– 3d.

[26] ZELENKA, František. Kostýmní návrhy k inscenaci Skleněná panna. Premiéra 2. července 1928, Národní divadlo, Praha. DoNM, Praha: sign. S-XIXa– 2g.

[27] Plakát k inscenaci Skleněná panna. Premiéra 2. července 1928, Národní divadlo, Praha. Archiv ND, Praha: sign. B 110 A.

[28] PUJMAN, Ferdinand. Libreto i s úpravami k inscenaci Fagot a flétna. Premiéra 2. února 1929, Národní divadlo, Praha. DoNM, Praha: Pozůstalost F. Pujmana, sign. A-4182/4186.

[29] ZELENKA, František. Scénické návrhy k inscenaci Fagot a flétna. Premiéra 2. února 1929, Národní divadlo, Praha. DoNM, Praha: sign. S-XIXa-3j.

[30] ZELENKA, František. Sada kostýmních návrhů k inscenaci Fagot a flétna. Premiéra 2. února 1929, Národní divadlo, Praha. DoNM, Praha: sign. S-XIXa-1g.

[31] Fotografie k inscenaci Fagot a flétna. Premiéra 2. února 1929. Národní divadlo, Praha. DoNM, Praha: Pozůstalost F. Pujmana, sign. A 38/7.

[32] ZELENKA, František. Scénické návrhy k inscenaci Uspavač. Premiéra 30. května 1932. Národní divadlo, Praha. DoNM, Praha: sign. S-XIXa-5f.

[33] ZELENKA, František. Kostýmní návrhy k inscenaci Uspavač. Premiéra 30. května 1932. Národní divadlo, Praha. DoNM, Praha: sign. S-XIXa-2i.

[34] Různý spisový materiál k inscenaci Uspavač. Premiéra 30. května 1932. Národní divadlo, Praha. Archiv ND, Praha: sign. B 140a.