Možnosti výkladu v rámci comparative arts : zobrazení Salomé jako estetická reprezentace

Název: Možnosti výkladu v rámci comparative arts : zobrazení Salomé jako estetická reprezentace
Variantní název:
  • Possibilities of interpretation within comparative arts: Salome as an aesthetic representation
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. [41]-51
Rozsah
[41]-51
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
If we consider the relatively long period of academic discourse in the field of Comparative Arts, two approaches seem to be the most productive from the methodological perspective: firstly, methods operating in the field of semiotic correlations, and secondly, methods drawing on the concept of cultural representations. This methodological basis enabled us to realize the compar­ative analysis of literary and visual depictions of Salome as one of important cultural and artistic representations of the fin­-de­-siècle period.
Reference
[1] CORBINEAU-HOFFMANNOVÁ, Angelika, 2008. Úvod do komparatistiky, přel. V. Jičínská (Praha: Akropolis)

[2] FRANCASTEL, Pierre, 1984. Vizuální řád v italském malířství 15. století, přel. Jitka Hamzová (Praha: Odeon)

[3] GUILLÉN, Claudio, 2008. Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy, přel. Anna Housková, Alexandra Berendová a Mariana Housková (Praha: Triáda)

[4] HUYSMANS, Joris-Karl, 1975a. A rebours (Paris: Union Générale d'Éditions)

[5] HUYSMANS, Joris-Karl, 1979b. Naruby, přel. Jiří Pechar (Praha: Odeon)

[6] LOTMAN, Jurij M., 1994. Text a kultúra, přel. Mária Kusá, Fedor Matejov, Katarína Michalovičová, Juliana Szolnikiová a Peter Zajac (Bratislava: Archa)

[7] SCHORSKE, Carl E., 2000. Vídeň na přelomu století, přel. Jiří Svoboda (Brno: Barrister and Principal)

[8] SYPHER, Wylie, 1971. Od renesance k baroku. Proměny umění a literatury 1400–1700, přel. Jaroslav Dítě (Praha: Odeon)

[9] VAJDA, György M., 1981. "Méthodes de la comparaison des lettres et des arts", in Literature and the Other Arts, ed. Zoran Konstantinovič (Innsbruck: Universität Innsbruck), s. 331–336

[10] WEISSTEIN, Ulrich, 1981. "Comparing Literature and Art: Current Trends and Prospects in Critical Theory and Methodology", in Literature and the Other Arts, ed. Zoran Konstantinovič (Innsbruck: Universität Innsbruck), s. 19–30

[11] WILDE, Oscar, 1958. Obraz Doriana Graye, přel. J. Z. Novák (Praha: SNK LU)

[12] WILDE, Oscar, 1905a. Salomé, přel. O. Theer (Praha: J. Otto)

[13] WILDE, Oscar, 1925b. Salomé (Paris: Les Éditions G. Crés)