Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně : krátký cyklus písní k uctění sv. Františka Serafínského a sv. Antonína Paduánského z městského muzea v Čáslavi

Název: Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně : krátký cyklus písní k uctění sv. Františka Serafínského a sv. Antonína Paduánského z městského muzea v Čáslavi
Variantní název:
  • Jahrmarktsdruck als eine Publikationsform des Ambitiösen Religionsliedes : (ein kurzer Zyklus von Liedern zur Verehrung des Hl. Franz Seraphicus und des Hl. Anton von Padua aus dem Stadtmuseum in Čáslav)
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. [3]-22
Rozsah
[3]-22
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Der Beitrag befasst sich mit vier Liedtexten über die Franziskanerheiligen (der erste wird auf den Hl. Franz Seraphicus, die drei nächsten auf den Hl. Anton von Padua gerichtet), die in einem heute unvollständig erhaltenen Druck aus dem Stadtmuseum in Čáslav beisammen herausgegeben wurden. Die Lieder entstanden vielleicht schrittweise am Anfang des 18. Jahrhunderts und dann wurden sie in diesen Druck zusammengefügt. Ihr Autor, vermutlich ein unbekannter Kapuziner, stellte eine ambitiöse und zugleich zweckmäßige Schöpfung her, die zu Beginn der Bekräftigung des Kultes von diesen Heiligen stand und die Mehrzahl dieser Texte in Gesangbücher und in weitere Lieddrucke übergenommen wurde. Die Studie soll nicht nur die Entstehung dieser Lieder beleuchten, sondern auch die Tatsache darstellen, dass unter Bänkelsängen auch kunstvolle Texte herausgegeben wurden. Das gemeinsame Attribut der Bänkelsänge heiβt nicht "volkstümlich und einfach", aber "für das Volk".
Reference
[1] BOŽAN, Jan Josef, 1719. Slaviček rájský (Hradec Králové: Václav Tybély)

[2] BOŽAN, Jan Josef, 1999. Slaviček rájský, edd. Jan Malura – Pavel Kosek (Brno: Host)

[3] Drey Schöne Neue Geistliche Lieder, 1639. Drey Schöne Neue Geistliche Lieder, welche zum öfftermal in Truck außgangen (Paßau/Pasov: Conrad Frosch), pracovali jsme s exemplářem Yale University Library, SML, Microform, Film B974, reel 307, no. 1044

[4] FABIK, Ján, 1800. Kancionál aneb Písně církve křesťanské katolické (Olomouc: Jozef Antonín Škarnicl)

[5] Hymnodia Catholica, 1701. HYMNODIA CATHOLICA Oder Ausserlesene Alte und Neue Catholische Kirchen-Gesänger (Eger/Cheb: Johann Frantz Fritschen / Jan František Fritsch)

[6] MICHNA Z OTRADOVIC, Adam, 1985. Básnické dílo, ed. Antonín Škarka (Praha: Odeon)

[7] Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVII. století, red. Zdeněk V. Tobolka – František Horák – Bedřiška Wižďálková, Praha 1939–1967, přístupné z URL: http://www.knihopis.org

[8] IVÁNEK, Jakub, Katalog písní o svatých v české barokní literatuře, Ostrava: Ostravská univerzita, 2010.

[9] BITNAR, Vilém, 1940. Zrození barokového básníka (Praha: Edice Jitro)

[10] ČERNÝ, Václav, 1996. Až do předsíně nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím (Praha: Mladá fronta)

[11] DVOŘÁK, Jaromír – KVAPIL, Josef Š. (eds.), 1963. Václavkova Olomouc 1961 (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[12] IVÁNEK, Jakub, 2009a. "Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně; nad tiskem čtyř barokních náboženských písní z Městského muzea v Čáslavi", in Rara avis. Zborník z VI. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, 28.–29. apríl 2009, ed. Petr Gregorík (Trnava: Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave), s. 5–15

[13] IVÁNEK, Jakub, 2009b. "Plesej, plesej, celá země vlaská", Protimluv 8, č. 3, s. 13–15

[14] IVÁNEK, Jakub, 2010a. "Genologická analýza českých barokních písní o svatých", in Žánrové aspekty starší literatury; ed. Jan Malura (Ostrava: Ostravská univerzita), s. 121–147

[15] IVÁNEK, Jakub, 2010b. Katalog písní o svatých v české barokní literatuře (Ostrava: Ostravská univerzita)

[16] JOHANIDES, Josef, 1973. Staré královéhradecké tisky (Hradec Králové: Kruh)

[17] KOLÁR, Jaroslav, 2004. Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi (Praha: NLN)

[18] KVAPIL, Jan, 2008. "Die Böhmischen Länder", in Geschichte des katholischen Gesangbuchs (Mainzer hymnologische Studien, Band 21), eds. Dominik Fugger – Andreas Scheidgen (Tübingen: Francke Verlag), s. 221–251

[19] MALURA, Jan, 2010. "Žánrová hybridizace v české literatuře 16. a 17. století", in Žánrové aspekty starší literatury, ed. Jan Malura (Ostrava: Ostravská univerzita), s. 99–120

[20] MAŇAS, Vladimír, 2010. "Mariánské družiny a hudba na příkladu České provinicie Tovaryšstva Ježíšova", in Bohemia jesuitica 1556–2006, s. 1071–1080

[21] SEHNAL, Jiří, 1963. "Nápěvy světských písní kramářských v 17. a 18. století", in Václavkova Olomouc 1961, edd. Jaromír Dvořák – Josef Š. Kvapil (Praha: SPN), s. 275–286

[22] SEHNAL, Jiří, 1975. "Písně Adama Michny z Otradovic (1600–1676)", Hudební věda 12, č. 1, s. 39–43

[23] SEHNAL, Jiří, 1979. "Zpěvník Bartoloměje Christelia z roku 1678 a hudba na Moravě v 2. polovině 17. století", Hudební věda 16, č. 2, s. 146–154

[24] SMETANA, Robert, 1963. "K problematice jevu české kramářské písně", in Václavkova Olomoc 1961, eds. Jaromír Dvořák – Josef Š. Kvapil (Praha: SPN), s. 13–58

[25] ŠKARPOVÁ, Marie, 2007. "Co víme a nevíme o recepci Michnovy písně Nebeští kavalérové", in Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, řada V, č. 10, s. 77–90