Svět hmyzu v české literatuře pro děti

Název: Svět hmyzu v české literatuře pro děti
Variantní název:
  • The world of insects in Czech literature for children
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. [101]-113
Rozsah
[101]-113
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Anthropomorphized nature is the frequent thematic reservoir of intentional children's literature because clearness, conciseness and emotional effectiveness of life stories of personified animal characters suggest themselves as the enhancement of the parallel between events in the countryside and in the human society. Insects as the smallest representatives of the animal world then resemble, through their tininess and vulnerability, the "ant" optics of a small child appearing in the adult world. Using examples from the Czech literature for children since the 19th century till the present, the paper deals with the ways in which insects are represented, from parallels with the human society to parody shifts.
Reference
[1] ČEŇKOVÁ, Jana a kol., 2006. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury (Praha: Portál)

[2] FORST, Vladimír (ed.), 1993. Lexikon české literatury 2/I, H-J (Praha: Academia)

[3] HORÁK, Jiří, 1957. "O Honzovi a pohádkách (předmluva)", in Český Honza (Praha: SNDK)

[4] HORÁK, Jiří, 1960. "Česká pohádka v lidové a sběratelské tradici"; in O pohádkách (Praha: SNDK), s. 25–62

[5] HORÁK, Jiří, 1981. "O českých pohádkách (doslov)", in Čarodějná mošna (Praha: Albatros)

[6] CHALOUPKA, Otakar (ed.), 1985. Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež (Praha: Albatros)

[7] CHALOUPKA, Otakar – VORÁČEK, Jaroslav, 1984. Kontury české literatury pro děti mládež (Praha: Albatros)

[8] LIBA, Peter, 1996. "Pragmatické editovanie (editorstvo) ľudovej rozprávky"; in Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež III (Nitra: Vysoká škola pedagogická FHV), s. 7–18

[9] NOVÁKOVÁ, Luisa, 2001. "Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku", in Česká literatura, roč. 49, č. 2, s. 206–214

[10] NOVÁKOVÁ, Luisa, 2009. Proměny české pohádky (K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století) (Brno: Masarykova univerzita)

[11] PROVAZNÍK, Jaroslav, 2008. "Pohádka – ring volný?", Tvořivá dramatika, roč. XIX, č. 2, s. 37–41

[12] ROBEK, Antonín – PETR, Jan – URBAN, Zdeněk, 1979. Bibliografický soupis prací akad. J. Horáka s přehledem jeho činnosti (Praha: Univerzita Karlova)

[13] SIROVÁTKA, Oldřich, 1998. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře (Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR)

[14] STANOVSKÝ, Vladislav – VLADISLAV, Jan, 1960. "O překládání a převyprávění pohádek", in O pohádkách (Praha: SNDK), s. 120–158

[15] ŠMAHELOVÁ, Hana, 1989. Návraty a proměny. Literární adaptace lidových pohádek (Praha: Albatros)

[16] STEJSKAL, Václav, 1962. Moderní česká literatura pro děti (Praha: SNDK)

[17] TILLE, Václav, 1966. O lidových pohádkách (Praha: SNDK)

[18] TOMAN, Jaroslav, 2001. "Úskalí adaptační a překladové tvorby pro děti aneb Cesty k nekomunikaci", in Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci (Ostrava: PdF OU), s. 20–23

[19] TOMAN, Jaroslav, 2005. "Literární adaptace lidové pohádky", in Cesty současné literatury pro děti a mládež (Slavkov u Brna: BM Typo), s. 53–67

[20] VAŘEJKOVÁ, Věra, 2001. "Několik glos k adaptačním strategiím", in Žánrové kontexty v literatúre pre mládež (v prelomoch posledného tridcaťročia) (Prešov: Náuka), s. 20–28

[21] VODIČKA, Felix, 1972. "Lidová pohádka v dětské literatuře", in České pohádky (Praha: Albatros), s. 201–210