Gesto a Dialogické jednání

Název: Gesto a Dialogické jednání
Variantní název:
  • The gesture and the Dialogical acting with the inner partner
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 2, s. 89-107
Rozsah
89-107
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In its opening part, the study pays attention to spontaneous gestures, those that naturally go hand in hand with speaking (as David McNeill characterised them). Then, its focus turns from this spontaneous gesture to a deliberate one as present in acting. It primarily relies on Honzl's study "Mimický znak a mimický příznak" and Giacomo Rizzolatti's reasearch on mirror-neurons. Finally, these concepts are applied on concrete gestures made by students in "dialogical acting with an inner partner" – discipline exploring the so-called non-objective acting (acting without a specified theme), in which student's acting changes from spontaneous to conscious gesture and vice versa. The research has pointed out the importance of a so-called prelinguistic acting in the opening phase of each experiment, which, then, went hand in hand with rhythmical, non-articulated gestures.
Note
Text vznikl v rámci řešení projektu GA AV ČR IAA701840901 Dialogické jednání v individuálním, skupinovém a kulturním kontextu.
Reference
[1] BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola. 2000. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav a Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

[2] BERNARDIS, Paolo, GENTILUCCI, Maurizio. 2005. Speech and gesture share the same communication system. Neuropsychologia [online], 2005 [citováno dne 21. 5. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://www.psico.univ.trieste.it/~bernardi/BG05.pdf .

[3] CASSELL, Justine. 1998. A Framework for Gesture Generation and Interpretation. In CIPOLLA, R., PENTLAND, A. (ed.). Computer Vision in Human-Machine Interaction[online]. Cambridge University Press, 1998 [citováno dne 27. 3. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://www.google.com/books?hl=cs&lr=&id=Pe7gG0LxEU-IC&oi=fnd&pg=PA191&dq=CASSELL,+Justine.+A+Framework+for+-Gesture+Generation+and+Interpreta-tion.+In.+&ots=O3n5CzG3QW&s-ig=uBMGeurr52L8UnzeO8T-MSoP9YA#v=onepage&q&f=false.

[4] CIENKI, Alan. 1998. Metaphoric Gestures and Some of their Relations to Verbal Metaphoric Expressions. In KOENIG, J.-P. (ed.). Discourse and Cognition: Bridging the gap. Stanford, 1998.

[5] COCHET, Hélène, VAUCLAIR, Jacques. 2010. Pointing gesture in young children. Hand preference and language development. Gesture [online], 2010, 10: 2–3 [citováno dne 21. 5. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://sites.univ-provence.fr/~wpsycle/documentpdf/DocVauclair/Cochet_Vauclair_Gesture_010b.pdf.

[6] FELDENKRAIS, Moshé. 1996. Feldenkraisova metoda. Pohybem k sebeuvědomění. Praha-Hodkovičky: Pragma, 1996.

[7] HANČIL, Jan. 2005. Otevřený svět dialogického jednání. In VYSKOČIL, Ivan a kol. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005.

[8] HONZL, Jindřich. 1963. Definice mimiky. In HONZL, Jindřich. Základy a praxe moderního divadla. Praha: Orbis, 1963.

[9] HONZL, Jindřich. 1947–1948. Herecká inspirace. Otázky divadla a filmu, roč. 3, 1947–1948.

[10] HONZL, Jindřich. 1947–1948. Mimický znak a mimický příznak. Otázky divadla a filmu, roč. 3, 1947–1948.

[11] CHRZ, Vladimír. 2010. Konstitutivní kontradikce dialogického jednání a jejich antropologické zobecnění. Theatralia, roč. 13, 2010, č. 2.

[12] IVERSON, Jana M., GOLDIN-MEADOW, Susan. 1998. Why people gesture when they speak. Nature [online], vol. 396, 19. 11. 1998 [citováno dne 21. 5. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://goldin-meadow-lab.uchicago.edu/PDF/1998/Iverson_GM1998.pdf.

[13] LAKOFF, George, JOHNSON, Mark. 2002. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.

[14] LORENZ, K. Z., HYDÉN, H., PENFIELD. W., MAGOUN, H. W., PRIBRAM, K. H. 1974. O biologii učení. O biologických prvcích kognitivních procesů v lidské mysli. Praha: Academia, 1974.

[15] LURIJA, Alexandr Romanovič. 1973. Malá knížka o velké paměti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

[16] LURIJA, Alexandr Romanovič. 1977. Ztracený a znovunavrácený svět. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.

[17] MAYBERRY, Rachel I., JAQUES, Joselynne. 2000. Gesture production during stuttered speech: insight into the nature of gesture-speech integration. Language and Gesture[online], 2000, č. 3 [citováno dne 21. 5. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://www.cogsci.ucsd.edu/~nunez/COGS160/Mayberry_Jaques_PS.pdf . | DOI 10.1017/CBO9780511620850.013

[18] McNEILL, David. 1985. So You Think Gestures Are Nonverbal? Psychological Review [online], 1985, sv. 92, č. 3 [citováno dne 21. 5. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://www.cogsci.ucsd.edu/~nunez/COGS160/McNeill_PS.pdf .

[19] MUSILOVÁ, Martina. 2010. Dialogické jednání a písemná reflexe studentů z let 1993–2004 nahlédnuté modelem heterotopie Michela Foucaulta. In Osobnostní herectví – učitelství, Praha: Nakladatelství AMU, 2010.

[20] RIZZOLATTI, Giacomo, FADIGA, Luciano, GALLESE, Vittorio, FOGASSI, Leonardo. 1996. Premotor contex and the recognition of motor actions. Cognitive Brain Research [online], 1996, č. 3 [citováno dne 6. 6. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://web.mit.edu/gorlins/Public/Motor%20System/Rizzolatti_1996.pdf .

[21] SLAVÍKOVÁ, Eva. 2005. Dialogické jednání – z poznámek asistenta. In VYSKOČIL, Ivan a kol. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005.

[22] STUDDERT-KENNEDY, Michael. 1993. A Review of McNeill, D. (1992). Hand and Mind: What Gestures Reveal About Thought. Haskins Laboratories Status Report on Speech Research [online], 1993 [citováno dne 21. 3. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://www.haskins.yale.edu/sr/sr115/SR115_11.pdf .

[23] SWEETSER, Eve. 1998. Regular metaphoricity in gesture: bodily-based models of speech interaction. Actes du 16e Congrès International des Linguistes, Elsevier [online], 1998 [citováno dne 27. 3. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://www.cogsci.ucsd.edu/~nunez/COGS200/sweetser.pdf .

[24] VAŇKOVÁ, Irena. 2006. Co říká řeč sama osobě aneb k sebereflexi řeči v českém obrazu světa. In ČUNDERLE, Michal, SLAVÍKOVÁ, Eva (ed.). Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

[25] VAUCLAIR, Jacques. 2004. Lateralization of communicative signals in nonhuman primates and the hypothesis of gestural origin of language. Interaction Studies [online], 5: 3, 2004 [citováno dne 21. 5. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://sites.univ-provence.fr/~wpsycle/documentpdf/DocVauclair/VauclairIS2004.pdf. ISSN 1572-0373.

[26] VÁVRA, Vlastimil. 1990. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990.

[27] VELIČKOVSKIJ, B. M., ZINČENKO, V. P., LURIJA, A. R. 1979. Psychologie vnímání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

[28] VOSTRÝ, Jaroslav. 2009. Scénické působení a zrcadlové neurony. Disk, 2009, č. 28, červen.

[29] VYSKOČIL, Ivan. 2005a. Dialogické jednání (heslo pro autorizaci). In VYSKOČIL, Ivan a kol. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005.

[30] VYSKOČIL, Ivan. 2005b. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005.

[31] VYSKOČIL, Ivan. 2005c. Rozprava o dialogickém jednání. In VYSKOČIL, Ivan a kol. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005.

[32] VYSKOČIL, Ivan. Rozhovor autorky s Ivanem Vyskočilem, 27. 9. §§2010§§. Audionahrávka v majetku autorky.

[33] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.