Паремійний фонд національної мови як вияв світобачення народу, його духовної та матеріальної культури

Název: Паремійний фонд національної мови як вияв світобачення народу, його духовної та матеріальної культури
Transliterovaný název
Paremìjnyj fond nacìonal'noji movy jak vyjav svìtobačennja narodu, joho duchovnoji ta materìal'noji kul'tury
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 4, s. 16-26
Rozsah
16-26
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.