Mezinárodní náhled na budoucnost slavistiky

Název: Mezinárodní náhled na budoucnost slavistiky
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 3, s. 59-63
Rozsah
59-63
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Izučavanje slovenskih ǰezika, književnosti i kultura kao inoslovenskih i stranih: zbornik referata: međunarodni simpoziǰum posvećen 130-godišnjici Katedre za ruski ǰezik i književnost i 60-godišnjici Slavističkog društva Srbiǰe (Beograd, 3-5 juh 2008) = Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных. Beograd: Slavističko društvo Srbiǰe, 2008. 394 s. ISBN 978-86-7391-023-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.