Vzácný objev rukopisu

Název: Vzácný objev rukopisu
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 3, s. 50-51
Rozsah
50-51
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Lindstedt, Jouko; Spasov, Ljudmil; Nuorluoto, Juhani (ed.). The Konikovo Gospel = Konikovsko evangelie: Bibl. Patr. Alex. 268. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, ©2008. 439 s., 82 s. obr. příl. Commentationes humanarum litterarum, ISSN 0069-6587; 125 (2008). ISBN 978-951-653-366-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.