Slavistické reflexie a kontexty : ad rem Jiřího Polívku

Název: Slavistické reflexie a kontexty : ad rem Jiřího Polívku
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 3, s. 55-57
Rozsah
55-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hlôšková, Hana; Zelenková, Anna (ed.). Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I-II. Bratislava: Katedra etnológie a kultúrnej antropologie FF UK, 2008. 248 s. ISBN 978-80-969992-0-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.