Problémy poetiky II - brněnská konference k tvorbě N.V. Gogola