Językowe sposoby konceptualizacji przestrzeni polski jako przestrzeni ojczystej w języku polskim

Název: Językowe sposoby konceptualizacji przestrzeni polski jako przestrzeni ojczystej w języku polskim
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 4, s. 20-31
Rozsah
20-31
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Przestrzeń wypełnia wszystko, co nas otacza, posiada mapę mentalną, która nie jest prostym odwzorowaniem obiektywnych relacji w świecie rzeczywistym. Konceptualna granica odgrywa istotną rolę w procesie postrzegania wyznaczonej przestrzeni. W artykule przyjmuję, za J. Bartmińskim, koncentryczny sposób organizacji ojczystej przestrzeni przez Polaków.
Space is in everything that surrounds us. It has a mental map, which is not a simple construent of objective relations in the real world. The conceptual border plays a significant role in the process of perceiving appointed space. In the paper, following J. Bartmiński, I accept the concentric way of organizing native space by Poles.