4

Title: Opera Slavica
Rok: 2008
Ročník: 18
Číslo: 4
Rok vydání
2008
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Моўны партрэт беларуса другой паловы XIX стагоддзя : ад гетэрастэрэатыпа да аўтастэрэатыпа | 1–11
Patapava, Vol'ha
PDF
К проблеме формирования терминов христианства в славянских языках : рус. благодать и чеш. milost | 12–19
Nikiforova, Svetlana
PDF
Językowe sposoby konceptualizacji przestrzeni polski jako przestrzeni ojczystej w języku polskim | 20–31
Wojciechowska, Justyna
PDF
Обновление лексической системы современного русского языка как результат вторичного заимствования | 32–39
Marinova, Elena
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Інтерактивна дидактична програма "Тестові завдання з синтаксису сучасної української мови" | 40–43
Lavrynenko, Svìtlana Tomìvna
PDF
Příslovce jako předmět sémantického zkoumání : (zamyšlení nad knihou A.B. Peňkovského Очерки по русской семантике, Изд. "Языки славянской культуры", Москва 2004) | 44–46
Trösterová, Zdeňka
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Інтернаціональний конгрес "Українська діаспора в світі і німецька діаспора в Україні" | 47–49
Myronova, Halyna
PDF
Визначна україністична конференція в Оломоуці | 49–53
Anderš, Josef
PDF
Nitranské rusistické dny | 53–55
Brandner, Aleš
PDF
Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou | 56–57
Villnow Komárková, Jana; Boček, Vít
PDF
Jubileum Jiřího Gazdy | 57–58
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
[Gregor, Jan. Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu)] | 59–61
Flídrová, Helena
PDF
Pozoruhodný soubor studií o polštině | 61–62
Hyrnik, Ireneusz
PDF
[Spraul, H.; Gorjanskij, V.D. Intergriertes Lehrbuch der russischen Sprache. Band 1, 2] | 63–67
Neradová, Běla; Ruferová, Jana
PDF
[Madecki, Roman. Myślę, więc mówię: tekst, dyskurs, szyftery, gatunki mowy] | 68–69
Gawarecka, Anna
PDF
[Lingua rossica et communicatio 2007] | 69–71
Charciarek, Andrzej
PDF