[Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině]

Název: [Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 2, s. 60-
Rozsah
60
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mrhačová, Eva. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině. 1. vyd. [Ostrava]: Sfinga, 1993. 82 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity = Scripta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis; č. 81/1993. ISBN 80-7042-399-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.