2

Title: Opera Slavica
Rok: 1994
Ročník: 4
Číslo: 2
Rok vydání
1994
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Filologická, náboženskoideová a politická rizika opravy církevních knih v Moskevské Rusi | 1–10
Trösterová, Zdeňka
PDF
Title Document
К применению дискурс-анализа при исследовании функционально-семантической структурации диалогических текстов | 11–19
Rejmánková, Ludmila
PDF
Title Document
Про формування нових тенденцій у збагаченні української фразеології : (на матеріалі крилатих виразів) | 20–30
Djadečko, Ljudmila Petrovna
PDF
Title Document
Национально характеристическая лексика "украинских произведений" Н. Гоголя в чешских переводах | 31–39
Palamarčuk, Ol'ha Leonìdìvna
PDF
Title Document
Przyrostek -джия/-чия - jego rola i znaćzenie w słowotwórstvie bułgarskich rzeczowników | 40–46
Walczak, Mariola
PDF
Kronika
Title Document
Životní jubileum profesora Stanislava Žaži | 47–48
Brandner, Aleš
PDF
Sedmdesátiny Jiřího Jiráčka | 48–50
Žaža, Stanislav
PDF
Sto let L.V. Kopeckého | 50–52
Žaža, Stanislav
PDF
Vzpomínka na profesora Barneta | 52–54
Trösterová, Zdeňka
PDF
Recenze
Title Document
[Языковая культура Древней Руси] | 55–57
Brandner, Aleš
PDF
[Марков, В.М. Историческая грамматика русского языка: именное склонение: учебное пособие для филологических факультетов университетов и педвузов] | 57–59
Brandner, Aleš
PDF
[Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině] | 60
Bogoczová, Irena
PDF
[Півторак, П. Українці: звідки ми і наша мова] | 61–63
Myronova, Halyna
PDF
Nový slovník česko-polských homonym | 63–65
Madecki, Roman
PDF
Základní kurs polského jazyka pro Čechy | 65–67
Madecki, Roman
PDF