Лев Николаевич Толстой – детский писатель : к восприятию "азбуки" на чешском языке

Název: Лев Николаевич Толстой – детский писатель : к восприятию "азбуки" на чешском языке
Transliterovaný název
Lev Nikolaevič Tolstoj – detskij pisatel' : k vosprijatiju "Azbuki" na češskom jazyke
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 3, s. 39-43
Rozsah
39-43
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Лев Николаевич Толстой представляется как детский писатель. В настоящей статье, возникшей в честь исполнения 100 лет со дня ухода писателя, дается не только краткая история создания его "Азбуки", но и компаративистская характеристика ее существования и восприятия в России и в Чехии.
Lev Nikolajevič Tolstoj je představen jako dětský spisovatel. Daný příspěvek, který vznikl u příležitosti 100. výročí ode dne spisovatelova odchodu, nejen stručně charakterizuje vznik Azbuki, ale i její existenci a recepci v Rusku a Česku.
Reference
[1] ŘEŘICHOVÁ, V.: Výchova čtenáře v české počáteční škole na přelomu 19. a 20. století. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica. Studia Philologica 9, Philologica XIX 1999, s. 84. In: http://publib.upol.cz/~obd/fulltext//philolo9/philolo9-5.pdf [2010-08-09]

[2] TOLSTOJ, L. N.: Dětem. Praha 1983. (Z ruských originálů Rasskazy a Rasskazy o prirodě přeložil Jaroslav Kojzar.)

[3] TOLSTOJ, L. N.: O ruském lidu, dětech a zvířátkách. Výbor z Čítanky L. N. Tolstého. Praha 1947.

[4] TOLSTOJ, L. N.: Pedagogické spisy. Výbor z pedagogického díla. Praha, SPN, 1957.

[5] VELEMÍNSKÝ, K.: Tolstoj mládeži. Výbor ze spisů L. N. Tolstého. Praha 1909.

[6] ТОЛСТОЙ, Л. Н.: Новая Азбука. Москва 1875.

[7] ТОЛСТОЙ, Л. Н.: Азбука. Ленинград 1990.

[8] ТОЛСТОЙ, Л. Н.: Азбука. Сaнкт-Петербург 1878.

[9] ТРУХАЧЕВА, И. А.: Азбука Л. Н. Толстого. Тула, Свамия, 2009.

[10] ЩЕГЛОВА, E.: «Ах, не растет малины ветка», Нева, 2006, No 8. In: http://magazines..russ.ru/neva/2006/8/chsh15.htm