4

Title: Opera Slavica
Rok: 2005
Ročník: 15
Číslo: 4
Rok vydání
2005
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Сопоставительно-типологический анализ предметной лексики (на материале болгарского, русского, сербского, чешского, английского и французского языков) - представление научно-исследовательского проекта | 1–17
Legurska, Palmira
PDF
Перфективность / имперфективность / фазовость | 18–27
Stawnicka, Jadwiga
PDF
Напредложное ударение в поэтическом языке А. Майкова | 28–39
Morozova, Galina
PDF
Tradice – zprávy
Title Document
Vývoj české etymologie v evropském kontextu | 40–51
Karlíková, Helena; Večerka, Radoslav
PDF
Sedmý ročník celostátní studentské vědecké soutěže-konference v oboru rusistiky: průběh, zhodnocení, perspektivy | 52–54
Gregor, Jan
PDF
Актуальные проблемы обучения русскому языку – VII | 55
Brandner, Aleš
PDF
Mezinárodní konference "Ruština jako cizí jazyk" v Helsinkách | 56
Vobořil, Ladislav
PDF
Konference k nedožitým 80. narozeninám profesora Rudolfa Zimka | 57–58
Brandner, Aleš
PDF
Recenze
Title Document
[Flídrová, Helena; Žaža, Stanislav. Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским] | 59–60
Vágnerová, Marta
PDF
[Język i rzeczywistość: rusystyczne studia konfrontatywne] | 60–65
Brandner, Aleš
PDF