Nezbytnost translatologických reflexí

Název: Nezbytnost translatologických reflexí
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 2, s. 65-
Rozsah
65
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Gromová, Edita; Rakšányiová, Jana. Translatologické reflexie. Vyd. 1. Bratislava: Book & Book, 2005. 74 s. ISBN 80-969099-2-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.