[Pavlík, Jaroslav Vincenc. František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna: se zvláštním zřetelem k slovanské lidové slovesnosti, slovanskému bájesloví, zvykům, obyčejům a pověrám]

Název: [Pavlík, Jaroslav Vincenc. František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna: se zvláštním zřetelem k slovanské lidové slovesnosti, slovanskému bájesloví, zvykům, obyčejům a pověrám]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 3, s. 56-57
Rozsah
56-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pavlík, Jaroslav Vincenc. František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna: se zvláštním zřetelem k slovanské lidové slovesnosti, slovanskému bájesloví, zvykům, obyčejům a pověrám. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, 1997. 243 s. ISBN 80-238-1611-X.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.