4

Title: Opera Slavica
Rok: 1999
Ročník: 9
Číslo: 4
Rok vydání
1999
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Восточнославянские народные загадки о небесных светилах в аспекте лингвокультурологии | 1–10
Janovìč, Alena Ìvanaŭna
PDF
Title Document
Конструкції з прийменниками У/В та НА в українській мові | 11–15
Ponomarìv, Oleksandr
PDF
Title Document
Онімы Скарына і Прага ў беларускім мастацкім тэксце : культуралагічны і стылістычны аспект | 16–24
Ljašuk, Vìktoryja Marlenaŭna
PDF
Title Document
Собственные имена в переводческом процессе | 25–34
Sipko, Jozef
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Životní jubileum přední české slavistky | 35–37
Zimek, Rudolf
PDF
Životní jubileum profesora Jiřího Jiráčka | 37–39
Brandner, Aleš
PDF
Jubileum Františka Malíře | 39–40
Krajc, Josef
PDF
Pětasedmdesátiny docenta Bedřicha Česala | 40–41
Vyčichlová, Ema
PDF
IX. mezinárodní kongres MAPRJAL | 42–43
Brandner, Aleš
PDF
Pracovní zasedání u příležitosti 70. narozenin profesora Stanislava Žaži | 43–44
Brandner, Aleš
PDF
Recenze
Title Document
[Динамика русского слова] | 45–48
Frančuk, Vìra Jurìjivna
PDF
[Современный русский язык: лексикология: лексикография] | 48–51
Nedomová, Zdeňka
PDF
[Костомаров, В.Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой масс-медиа] | 51–54
Koženevska-Berčinska, Ioanna
PDF
[Бацевич, Ф.С.; Космеда, Т.А. Очерки по функциональной лексикологии] | 54–55
Mironjuk, Leontij Fedorovič
PDF
[Николова, А. Функциональная грамматика: выражение пространственных отношений в русском языке (на фоне болгарского)] | 55–59
Potó, István
PDF
[Rudincová, B. Практическая функциональная грамматика русского языка (для студентов-бакалавров)] | 59–60
Brandner, Aleš
PDF
[Русский язык: энциклопедия] | 61–62
Brandner, Aleš
PDF
Nový titul z dílny ruské frazeologické školy | 63–64
Pastyřík, Svatopluk
PDF
Stručné dějiny uměleckého překladu na Slovensku, sv. 4 | 64–65
Hrdlička, Milan
PDF
[Vavrečka, M.; Rudincová, B.; Hrdlička, M. Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Díl I., II. ; Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl I., II.] | 66–68
Gazda, Jiří
PDF
[Fozikoš, A.; Reiterová, T. Reálie rusky mluvících zemí] | 68–69
Bálintová, Helena
PDF