3

Title: Opera Slavica
Rok: 1994
Ročník: 4
Číslo: 3
Rok vydání
1994
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Über Struktur und "strukturales Denken" | 1–10
Svatoň, Vladimír
PDF
Title Document
Русская литература в эссеистике Томаса Манна : (литературоведческий комментарий к эссе "Слово о Чехове") | 11–21
Woźniak, Wiesława
PDF
Title Document
Apoštol Ondřej a Rusko | 22–26
Trösterová, Zdeňka
PDF
Title Document
Powieść historyczna a postmodernizm | 27–39
Bakula, Bogusław
PDF
Kronika
Title Document
Člověk neumlčitelné invence : (k nedožitým sedmdesátinám prof. PhDr. Miroslava Drozdy, DrSc.) | 40–45
Kostřica, Vladimír
PDF
Stratég literatury, aneb, Quo vadis, rusistiko? : (na okraj životního jubilea prof. M. Drozdy) | 45–49
Pospíšil, Ivo
PDF
Světový balkanologický kongres | 49–51
Dorovský, Ivan
PDF
Recenze
Title Document
Na margo práce Ivana Dorovského "Balkánské meziliterární společenství" | 52–53
Ďurišin, Dionýz
PDF
Dialog na hranicích literární vědy | 54–55
Mikulášek, Alexej
PDF
Kultura a společnost | 56
Dorovský, Ivan
PDF
Ďurišinův projekt a jeho meziliterární kontext | 57–59
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš
PDF
Sborník o stříbrném věku | 59
Zahrádka, Miroslav
PDF
Nápaditá komparace | 60–61
Pospíšil, Ivo
PDF