Нови хоризонти на компаративната наука: ("Меѓулитературните центризми во литературните на Централна Европа")

Název: Нови хоризонти на компаративната наука: ("Меѓулитературните центризми во литературните на Централна Европа")
Transliterovaný název
Novi chorizonti na komparativnata nauka: (Meǵuliteraturnite centrizmi vo literaturnite na Centralna Evropa")
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 51-54
Rozsah
51-54
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ďurišin, Dionýz a kol. Medziliterárny centrizmus stredoeurópskych literatúr. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta; Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, [1998]. 1 sv. ISBN 80-7040-256-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.