Jednání prezídia Mezinárodního komitétu slavistů v Mariboru