Pospíšil, Ivo

Varianty jmen:

Pospíšil, Ivo (preferováno)
Пocпишил, Ивo
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 990.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. "Nová filologie". In: Pospíšil, Ivo. Areál a filologická studia. 2013, s. 96–100.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. "Nová genologie". In: Pospíšil, Ivo. Literární genologie. 2014, s. 35–58.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. "Plodné znejistění" v próze F.X: Svobody a ruské a jiné mezinárodní souvislosti. In: Pospíšil, Ivo. K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. 2013, s. 151–168.

Článek
Pospíšil, Ivo. "Slavismy a antislavismy za jara národů" Franka Wollmana: analýzy a přesahy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 85–93.

Článek
Pospíšil, Ivo. "Stará" a "nová" komparatistika : pragmatismus a ruský maximalismus u Karla Čapka. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 1, s. 16–24.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. "Stydlivost" tvorby : (Apollon Grigorjev, kreativní autoreflexe a vývojové vplývání ruské literatury). In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 31–39.

Článek
Pospíšil, Ivo. "The old times" and the genre forms : an interpretative triangle. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 1, s. 39–45.

Článek
Pospíšil, Ivo. "Vybrané příběhy" filozofa literatury Olega Marčenka. Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 143–145.

Článek
Pospíšil, Ivo. "Новая русистика" и новая русистика на пороге 21 века. Новая русистика. 2008, roč. 1, č. 1, s. 3–5.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. 1968 a 2009. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 3–5.

Článek
Pospíšil, Ivo. A new work by Milosav Čarkić on the background of his preceding writings. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 119–129.

Článek
Pospíšil, Ivo. Dva akademické časopisy. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 57–58.

Článek
Pospíšil, Ivo. Alois Augustin Vrzal : koncepce a dokumenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 53–62.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Alexandr Sergejevič Puškin v trojí projekci a česká "úzkost z dějin". In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 283–288.

Článek
Pospíšil, Ivo. Almanach Nitra jako zrcadlo vlivného proudu slovenské literatury, literární vědy a kritiky. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 40–42.

Článek
Pospíšil, Ivo. Analýza Petra Bicilliho a jeho bulharského působení. Новая русистика. 2019, roč. 12, č. 1, s. 84–86.

Článek
Pospíšil, Ivo. Anglický průvodce po ruské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1999, roč. 48, č. X2, s. 96–97.

Článek
Pospíšil, Ivo. Arne Novák jako rusista : (poznámky k textům Arna Nováka o ruské literatuře). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 123–128.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Anomálnost ruského románu. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, s. 83–89.

Článek

Článek
Pospíšil, Ivo. Antropologie a literatura: svody a úskalí. Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 7–13.

Článek
Pospíšil, Ivo. Apxитeктoникa пpocтpaнcтвa и вpeмeни : (oбшиe мecтa в пoэтикe oчepкoв K.Д. Бaльмoнтa "Гдe мoй дoм"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 61–67.