Діалектизми як компонент мови українських виршово-писенних творив XVII ст.