[Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov)]

Název: [Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov)]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 2, s. 65-68
Rozsah
65-68
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. 157 s. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; 294/376. Vysokoškolská učebnica; 38. ISBN 978-80-555-0268-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.