[Житник, В.К. Біобібліографічний покажчик]

Název: [Житник, В.К. Біобібліографічний покажчик]
Transliterovaný název
[Žytnyk, V.K. Bìobìblìohrafìčnyj pokažčyk]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 3, s. 61-62
Rozsah
61-62
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Житник, В.К. Біобібліографічний покажчик. Киïв, 2000. 60 с.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.