The function of death in certain metaphysical

Název: The function of death in certain metaphysical
Variantní název:
  • Funkce smrti v některých metafyzických básních
Přispěvatel
Štěpaník, Karel (jiná role)
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1966, roč. 6, č. 1, s. 147-156
Rozsah
147-156
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.