Notes on sound-change and phoneme-theory

Název: Notes on sound-change and phoneme-theory
Variantní název:
  • Poznámky k teorii hláskových změn a k fonémové teorii
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1969, roč. 8, č. 1, s. [43]-48
Rozsah
[43]-48
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.