Thackeray as a reader and critic of French literature

Název: Thackeray as a reader and critic of French literature
Variantní název:
  • Thackeray jako čtenář a kritik francouzské literatury
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1970, roč. 9, č. 1, s. 37-128
Rozsah
37-128
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.