Petr a Mojžíš na cestě smíření : formování postoje římskokatolické církve vůči judaismu po II. vatikánském koncilu

Název: Petr a Mojžíš na cestě smíření : formování postoje římskokatolické církve vůči judaismu po II. vatikánském koncilu
Zdrojový dokument: Sacra. 2004, roč. 2, č. 2, s. 5-33
Rozsah
5-33
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Arbeitshilfen 44, Bonn, B. r.

[2] Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad, Praha 1993.

[3] Dialog křesťanů a Židů, Praha 1999.

[4] Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha 1995.

[5] Katechismus katolické církve, Praha 1995.

[6] Kodex kanonického práva, Praha 1994.

[7] R. Rendtorff, H. H. Henrix (edd.), Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945-1985, Paderborn a München, 1988.

[8] M. Balabán, Židovská duchovní tradice jako myšlenkové obohacení ostatního světa. In: Dialog křesťanů a Židů, str. 278-280.

[9] H. P. Fryová (ed.), Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Praha 2003.

[10] H. Gollingerová, Katolická teologie a židovství. In: Zpravodaj společnosti křesťanů a Židů, 1995, č. 35, str. 11 an.

[11] H. Küng, Světový étos-Projekt, Brno 1992.

[12] H. Küng, Světový étos pro politiku a hospodářství, Praha 2000.

[13] K. J. Kuschel, Spor o Abraháma, Praha 1997.

[14] J. T. Pawlikowski, Křesťanství a judaismus. In: Dialog křesťanů a Židů, Praha 1999, str. 262 an.

[15] O. H. Pesch, Druhý vatikánský koncil 1962-1965, Praha 1996.

[16] M. Prudký, Záhuba Židů a postoje křesťanů. In: Dialog křesťanů a Židů, Praha 1999, str. 162-166.

[17] M. Prudký, Zvláštní lid Páně, Brno 2000.

[18] Slovník Židovsko-křesťanského dialogu, Praha 1994.

[19] J. Smolík, Křesťanství bez antijudaismu, Praha 2002.

[20] N. Solomon, Bohatství v různosti. In: Dialog křesťanů a Židů, Praha 1999, str.34.

[21] J. Sýkora, Jeden pro druhého jako strážce bratra svého aneb pokus o dialog. In: Dialog křesťanů a Židů, Praha 1999, str. 177.

[22] O. I. Stampach, Náboženství v dialogu, Praha 1998.

[23] O. I. Štampach, Dluhy křesťanské teologie vůči judaismu. In: J. Hoblík (ed.), "Pouštěj svůj chléb po vodě...". Sborník pro Milana Balabána, Brno 1999, str. 186-190.

[24] H. Wahleová, Současné perspektivy křesťansko-židovského dialogu. In: Dialog křesťanů a Židů, Praha 1999, str. 171.

[25] H. Waldenfels, Fenomén křesťanství, Praha 1999.