Svoboda a identita v současném individualismu

Název: Svoboda a identita v současném individualismu
Autor: Kylián, Petr
Zdrojový dokument: Sacra. 2004, roč. 2, č. 2, s. 34-46
Rozsah
34-46
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bauman Zygmunt, Svoboda, Argo Praha 2003.

[2] Bauman Zygmunt, Tekutá modernita, Mladá fronta Praha 2002.

[3] Friedman Richard Elliott, Mizení boha, Argo Praha 1999.

[4] Hanuš Jiří (ed.), Náboženství v době společenských změn, Brno 1993.

[5] Lipovetsky Gilles, Éra prázdnoty, Prostor Praha 1998.

[6] Lyotard Jean-Francois, O postmodernismu, Filosofický ústav AV ČR Praha 1993.

[7] Neubaer Zdeněk, Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních, Malvern Praha 2002.

[8] Veyne Paul, Věřili Řekové svým mýtům?, OIKOYMENH Praha 1999.

[9] Welsch Wolfgang, Naše postmoderní moderna, Zvon Praha 1994.