Čham - několik pohledů na religiózní tantrické tance tibetského buddhismu

Název: Čham - několik pohledů na religiózní tantrické tance tibetského buddhismu
Zdrojový dokument: Sacra. 2005, roč. 3, č. 2, s. 32-57
Rozsah
32-57
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Atwood, Ch. P., Encyklopedia of Mongolia and the Mongol Empire, New York: Facts On File, Inc. 2004.

[2] Bělka, L., Tibetský buddhismus v Burjatsku, Brno: Masarykova univerzita 2001.

[3] Bělka, L., "Slovníček vybraných pojmů", in: Conze, E., Stručné dějiny buddhismu, přel. Navrátilová, J., Brno: Jota 1997.

[4] Cantwell, C, "The Dance of the Guru's Eight Aspetcs", The Tibet Journal 20/4, 1990, s. 47-63.

[5] Conze, E., Stručné dějiny buddhismu, přel. Navrátilová, J., Brno: Jota 1997.

[6] Coulson, M., Sanskrit. An Introduction to the Classical Language, London: Hodderand Stoughton 2002.

[7] Das, Ch., Tibetan-English Dictionary, Delhi: Paljor Publications 2000.

[8] David-Neelová, A., Mystikové a Mágové Tibetu, přel. Vičař, J, Praha: Elfa 1990.

[9] Dagnewa, T., Základy gramatiky moderní hovorové tibetštiny, UK v Praze: Karolinum 2005.

[10] Diemberger, M. A. S., Tibet. Střecha světa mezi minulostí a přítomností, Praha: Rebo Productions 2002.

[11] Filipský J. – Knotková - Čapková, B. - Marek, J. - Vavroušková, S., Dějiny Bangladéše, Bhutánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Srí Lanky, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003.

[12] Forman, W. - Rintschen, B., Lamaistische Tanzmasken, Leipzig: 1967.

[13] Francke, A. H., A History of Western Tibet. One of the Unknown Empires, Delhi: Pilgrims Book Pvt. Ltd. 1998.

[14] Lessing, F. D., Mongolen. Hirten, Priester und Dämonen, Berlin 1935.

[15] Galdanova, G. R., Lamaizm v Burjatii XVII – načala XX veka: struktura i social'naja rol' kultovoj sistěmy, Novosibirsk: Nauka 1983.

[16] Gjamccho, N. L.- Mačhen, Z. R. – a kol., ,"Chams yig", in: R. de Nebesky-Wojkowitz, Tibetan Religious Dances. Tibetan text and annoted translation of the 'chams yig', Paris: Mouton 1976.

[17] Gold, P., Posvátná Tajemství Navahů a Tibeťanů. Kruh Moudrosti, přel. Bičovský, J., Praha: Pragma 2000.

[18] Góvinda Anagarika, Základy tibetské mystiky. Podle esoterických nauk Velké mantry Óm Mani Padme Húm, Praha: Pragma 1994.

[19] Hainz, L., Lamaistische Masken. Der Tanz der Schreckensgötter, Kassel: 1962.

[20] Hermanns, M., Mythen und Mysterien der Tibeter, Koln 1956.

[21] Hoffmann, H., Quellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur 1950.

[22] Hrabal, F. R. (ed.), Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností, Bratislava: Cad Press 1998.

[23] Huc, P. E. R. - Gabet, P. J., Cesta do Lhasy, přel. Durych, V, Praha: Mladá Fronta 1971.

[24] Chakraverty, A. - Chandra, L., Sacred Buddhist Paintings, Delhi: Lustre Press Pvt. Ltd. 1998.

[25] Chaloupková, L., "Cam, mongolská mystérie masek", in: Obuchová, Ľ. (red.), Maska, kostým a lidové divadlo. Soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii" / Religions trends in Asia, Praha: česká orientalistická společnost a nakladatelství Ibn Rushd 2001.

[26] Ippolito, D., Cesta do Tibetu, Praha: Odeon 1976.

[27] Jackson, D., A History of Tibetan Painting. The Great Tibetan Painters and Their Traditions, Wien: Verlag Der Osterreichischen Akademie Der Wissenschaften 1996.

[28] Keilhauer, A. - Keilhauer, P., Ladakh und Zanskar. Lamaistische Klosterkultur im Land zwischen Indien und Tibet, Köln: DuMont 1980.

[29] Kohnaš, J., "Čham-tibetská pantomima", in: Nový Orient, 15/5, 1960, s. 105.

[30] Kolmaš, J., Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů, Praha: Práh 1995.

[31] Kolmaš, J., Tibet: Dějiny a duchovní kultura, Praha: Argo 2004.

[32] Kozlow, P. K., Mongolei, Amdo und die tote Stadt Chara-Choto, Berlin: 1925.

[33] Lexikon východní moudrosti. Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, přel. Filipský, J. - Liščák, V. - Heroldová, H. - Kolmaš, J. - Vavroušková, S., Praha: Victoria Publishing-Olomouc: Votobia 1996.

[34] Lopez Jr, D. S., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, přel. Borecká, L., Brno: Barristera Principal 2003.

[35] Miltner, V, Malá encyklopedie buddhismu, Praha: Práce 1997.

[36] Miltner, V, Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad 2001.

[37] Mykiska, M., "Velký svátek Ccheču", in: Lidé a Země, 54/02, 2005, s. 18-24.

[38] Mykiska, M. - Mykisková, B., Pět měsíců v Himaláji aneb Ladak očima české rodiny, Příbram: MTM 2004.

[39] Nebesky - Wojkowitz, R., Oracles and Demons of Tibet. The Cult and Iconography of the Tibetan Protective Deities, Hague: Mouton 1956.

[40] Nebesky - Wojkowitz, R., Tibetan Religious Dances. Tibetan text and annotated translation of the 'chams yig, Paris: Mouton 1976.

[41] Nyanasatta Thera, C, Základy buddhismu, přel. Zbavitel, D., Praha: Alternativa 1992.

[42] Paden, W. E., Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací, přel. Kučerová, I. - Sládek, O., Brno: Masarykova univerzita 2002.

[43] Pearlman, E., Tibetan Sacred Dance. A Journey Into The Religious and Folk Traditions, Vermont: Inner Traditions 2002.

[44] Religious Mask Dancing "Tsam" in Mongolia, Zhuulchin: Mongolian National Tourist Organization (rok vydání neuveden).

[45] Ricard, M., Monk Dancers of Tibet, Boston-London: Shambhala Publications 2003.

[46] Schäfer, E., Geheimnis Tibet, München: Verlag F. Bruckmann 1943.

[47] Schrempf, M., "Taming the Earth, Controlling the Cosmos: Transformation of Space in Tibetan Buddhist and Bon-po Ritual Dance", in: T. Huber (ed.), Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture. A Collection of Essays, Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives 1999, s. 198-224.

[48] Shakspo, N. T., Notes On Mask Dance (Cham). Ladakh, Center For Research On Ladakh Studies (CRLS): (bez uvedení místa a roku vydání).

[49] Sklenka, L., "Svátky a slavnosti Tibetu", in: Tibetské listy, 23, 2004, s. 20-21.

[50] Stein, R. A., Tibetan Civilization, London 1972.

[51] Strnad, J. - Filipský, J. - Holman, J. - Vavroušková, S., Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003.

[52] Tharchin, K. - Namgail, K. - Gyaltsen, S. J. - Tsewang, L. - Rinchen, S. - Motup, T. - Friend, M. - Rhodes, L. - Shiel, A. - Merritt, F. (ed.), The Guide to the Monastery at Phyang, (bez uvedení místa a roku vydání).

[53] Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání), přel. Kolmaš, J., Praha: Odeon 1991.

[54] Turner, C. S., "An account of an Embasy to the court of the Teshoo Lama in Tibet Containing a Narrative of a Journey Through Bootan, and Part of Tibet", in: Pearlman, E., Tibetan Sacred Dance. A Journey Into The Religious And Folk Traditions, Vermont: Inner Traditions 2002.

[55] Tsultem, N., Mongolian Sculpture, Ulan-Bator: State Publishing House 1989.

[56] Vokurková, Z., "Jak Tibeťané v roce 2002 slavili Losar", in: Tibetské listy, 15, 2002, s. 15-17.

[57] Waardenburg, J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, přel. Horyna, B. - Antalík, D., Brno: Masarykova univerzita - Georgetown 1997.

[58] Waddell, L. A., Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology, New York: Dover Publications 1972.

[59] Werner, K., Náboženské tradice Asie. Od Indie po Japonsko, Brno: Masarykova univerzita 2002.

[60] Zaleski, V., Z vlasti Buddhovy. Obrázky z katolických misií a ze života ve Východní Indii, přel. Kubeš, A., Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého 1906.

[61] Zagabpa, T. W. D., Dějiny Tibetu, přel. Kolmaš, J., Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2000.