Poznámka k problému redukcionismus v Eliadově antiredukcionismu

Název: Poznámka k problému redukcionismus v Eliadově antiredukcionismu
Autor: Fujda, Milan
Zdrojový dokument: Sacra. 2005, roč. 3, č. 2, s. 58-62
Rozsah
58-62
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Allen, D. (1978) "Interpreting the Meaning of Religious Phenomena", 140-169, in: týž, Structure and Creativity in Religion: Hermeneutics in Mircea Eliade's Phenomenology and New Directions. The Haque—New York: Mouton Publishers.

[2] Eliade, M. (1993) Mýtus o věčném návratu, Praha: OIKOIMENH.

[3] Eliade, M. (1994) Posvátné a profánní, Praha: Česká křesťanská akademie.

[4] Eliade, M. (1997) Mefisto a androgyn, Praha: OIKOIMENH.

[5] Eliade, M. (1998) Mýty, sny a mystéria, Praha: OIKOIMENH.

[6] Eliade, M. (2001) "Nový humanismus", 141-147, in: Horyna, B., Pavlincová, H., Dějiny religionistiky. Olomouc: Olomouc.

[7] Olson, C. (1988) "The Fore-structure of Eliade's Hermeneutics", 43-53, in: Philosophy Today, 32/1. | DOI 10.5840/philtoday198832127

[8] Rennie, B. S. (1996) "Symbols and Symbolism", 47-59, in: týž, Reconstucting Eliade. Making Senseof Religion. Albany: State University of New York Press.

[9] Smith J. Z. (1982) "Sacred Persistence: Toward a Redescription of Canon", 36-52, in: týž, Imagining Religion. From Babylon to Jonestown. Chicago: The University of Chicago Press.

[10] Štampach, I. O. (1998) Náboženství v dialogu: kritické studie na pomezí religionistiky a teologie. Praha: Portál.