Religiozita religionistů

Název: Religiozita religionistů
Zdrojový dokument: Sacra. 2008, roč. 6, č. 1, s. 58-70
Rozsah
58-70
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Lužný, D. – Navrátilová, J. 2001. "Náboženství a sekularizace v České republice: Religion and Secularization in the Czech Republic." Dostupný z: http://snem.cirkev.cz/download/Luzny.htm, [cit. 25. 3. 2007], nestránkováno.

[2] Václavíková Helšusová, L. – Václavík, D. 2006. "Institucializovaná podoba religiozity a její projevy v České republice v letech 1989–2000", in Religio: Revue pro religionistiku 14, 173–192.

[3] Vido, R. 2005. Je česká společnost sekularizovaná? Disertační práce na FSS MU v Brně – katedra sociologie, Brno.

[4] www stránky Českého statistického úřadu: <http:www.czso.cz/>, [aktuální k25.3.2007].

[5] www stránky projektu Kendal: <http:www.lancs.ac.uk/fss/projects/ieppp/kendal/>; [aktuální k25. 3. 2007].

[6] Nešpor, Z. R. 2004. Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR.