Pracovní síla ve vrchnostenském hospodářství a "druhé nevolnictví"

Název: Pracovní síla ve vrchnostenském hospodářství a "druhé nevolnictví"
Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 99-135
Rozsah
99-135
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence