Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě

Název: Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě
Autor: Válka, Josef
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1962
Rozsah
263 s.
Edice
  • Spisy University J.Ev. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 82
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 40986
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodní poznámky
Chapter number Title Custom text
Úvodní poznámky | 5–6
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | Problematika - literatura - prameny | 7–20
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Velkostatek a stavovský stát - vlastnické a teritoriální poměry | 21–41
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
III. | Vrchnostenská výroba a trh | 42–98
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Pracovní síla ve vrchnostenském hospodářství a "druhé nevolnictví" | 99–135
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | Odpor poddaných proti hospodářské politice feudálního velkostatku | 136–196
Válka, Josef
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
VI. | Závěr | 197–203
Válka, Josef
PDF
hidden-section Poznámky
Chapter number Title Custom text
Poznámky | 204–226
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých pramenů | 227–230
Válka, Josef
PDF
hidden-section Seznam literatury
Chapter number Title Custom text
Seznam literatury | 231–239
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Экономическая ролитика феодалъной вотчины в предвелогорский перйод : резюме | 240–245
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé | 246–251
Válka, Josef
PDF
hidden-section Zkratky
Chapter number Title Custom text
Zkratky | 252
Válka, Josef
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 253–261
Válka, Josef
PDF