Zkratky

Název: Zkratky
Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 252
Rozsah
252
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence