Das Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer

Název: Das Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer
Variantní název:
  • Pronikání velkomoravské hmotné kultury do sousedních zemí
Zdrojový dokument: Dostál, Bořivoj. Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. Macůrek, Josef (jiná role). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 361-417
Rozsah
361-417
Typ
Článek
Jazyk
německy
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence