O metodološkom pristupu u istorijskom proučavanju slovenskih jezika

Název: O metodološkom pristupu u istorijskom proučavanju slovenskih jezika
Autor: Ivić, Milka
Zdrojový dokument: Ivić, Milka. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 414
Rozsah
414
Typ
Článek
Jazyk
srbsky (srp)
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence