Hospodářská situace ; Její odraz v čs. vztazích (v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu)

Název: Hospodářská situace ; Její odraz v čs. vztazích (v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu)
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 19-37
Rozsah
19-37
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence