Macůrek, Josef

Varianty jmen:

Macůrek, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 47.

Článek
Macůrek, Josef. Česká a ukrajinská listina 2. poloviny 15. století : (ještě k otázce česko-ukrajinských kulturních vztahů ve středověku). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 125–140.

Článek
Macůrek, Josef; Šebánek, Jindřich; Šindelář, Bedřich. Deset let práce na katedře historie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, roč. 4, č. C2, s. 118–124.

Kapitola
Macůrek, Josef; Rejnuš, Miloš. Die böhmischen Länder und die Slowakei im Jahrhunderte vor der schlacht am Weissen Berg : (aus der Geschichte der Beziehungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft, des Handwerks, Handels und der wechselseitigen Verteidigung). In: Macůrek, Josef. , Rejnuš, Miloš. České země a Slovensko ve století před Bílou horou : z dějin vztahů v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany. 1958, s. 398–403.

Kapitola
Macůrek, Josef. Die Böhmishen Ländern und die Slowakei in den Jahren 1620-1750 : Schlusswort. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, s. 315–316.

Článek
Macůrek, Josef. Diskuse o Valaších na Moravě a valašské kolonizaci v Karpatech : (na okraj polemiky D. Krandžalova, otištěné v ČsČH 1962, č. 2, str. 200-209). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 171–175.

Článek
Macůrek, Josef. Dvojí návrhy 2. poloviny 15. století na organizaci Evropy: českého krále Jiřího z Poděbrad (1458-1471) a moldavského knížete Štěpána Velkého (1457-1504). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, roč. 14, č. C12, s. 93–101.

Kapitola
Macůrek, Josef. Fluktuace obyvatelstva mezi českými zeměmi a Slovenskem (1620-1750). In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, s. 39–68.

Článek
Macůrek, Josef. Georg Skanderbeg : (zur 500. Wiederkehr des Todes des grossen Kämpfers des albanischen Volkes für Freiheit und Unabhängigkeit). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, roč. 16, č. C14, s. 7–22.

Kapitola
Macůrek, Josef. Hospodářská situace ; Její odraz v čs. vztazích (v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu). In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, s. 19–37.

Článek
Macůrek, Josef. Jaroslav Bidlo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. 165–179.

Kapitola
Macůrek, Josef. Ještě k otázce česko-rumunských vztahů na přelomu 16./17. století. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. II. 1975, s. 65–74.

Článek
Macůrek, Josef. Ještě k tématu Češi a Poláci v minulosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 63–75.

Článek
Macůrek, Josef. K metodice studia česko-ruských vztahů v období feudalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, roč. 7, č. C5, s. 131–136.

Článek
Macůrek, Josef. K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu v zemědělství ve střední Evropě (16.-18. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 299–333.

Článek
Macůrek, Josef. K otázce slovanských recepcí v rumunských památkách (gramotách) z počátku 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, roč. 12, č. C10, s. 55–70.

Článek
Macůrek, Josef. K otázce vývoje a výnosu velkého pozemkového vlastnictví na pohraničí Moravy, Slovenska a Těšínska koncem 16. a počátkem 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, roč. 6, č. C4, s. 29–104.

Článek
Macůrek, Josef. K otázce vztahů listiny české, ukrajinské a moldavské v druhé polovině 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 151–159.

Článek
Macůrek, Josef. Kapitoly z dějin česko-rumunských vztahů v minulosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 61–112.

Kapitola
Macůrek, Josef. La mission byzantine en Moravie au cours des années 863-885 et la portée de son héritage dans l'histoire de nos pays et de l'Europe. In: Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. 1965, s. 17–70.

Kapitola
Macůrek, Josef. L'importance et le tâches des études balkaniques dans le pays tchèques. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 10–36.

Kapitola
Macůrek, Josef; Rejnuš, Miloš. Obrana proti společnému nebezpečí. In: Macůrek, Josef. , Rejnuš, Miloš. České země a Slovensko ve století před Bílou horou : z dějin vztahů v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany. 1958, s. 123–147.

Kapitola
Macůrek, Josef. Politická situace po Bílé hoře (v 17. - polovina 18. století) a její odraz v česko-slovenských vztazích. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, s. 15–18.