Aspects of the dialect

Název: Aspects of the dialect
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 125-130
Rozsah
125-130
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A