O nekojim opštim pitanjima modalnosti

Název: O nekojim opštim pitanjima modalnosti
Autor: Ivić, Milka
Zdrojový dokument: Ivić, Milka. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 277-279
Rozsah
277-279
Typ
Článek
Jazyk
srbsky (srp)
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence