Маяковский и его "Хат Хардет Хена"

Název: Маяковский и его "Хат Хардет Хена"
Transliterovaný název
Majakovskij i jego "Chat Chardet Chena"
Zdrojový dokument: Johnson, C. A.. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (editor); Mikulášek, Miroslav (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 121-128
Rozsah
121-128
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence